Handata PowerBI tiedostot

Kuntien toimintakulut 2016-2020

PowerBI – raportissa on esitetty Suomen kuntien ostot ja henkilöstökulut ajalla 2016 – 2020. Voit tutkia kuntien ostoja  ja henkilöstökuluja monipuolisesti, vertailla eri kuntien tietoja muiden kuntien kanssa niin kokonaisvolyymin mukaan kuin suhteutettuna asukaslukuun (menot / asukas). Tutustu raporttiin ja löydä tiedot kaikkien Suomen kuntien operatiivisen toiminnan rahankäytöstä vuosilta 2016 – 2020.

Suomen julkiset hankinnat 2019

Tämä PowerBI sovellus sisältää kattavat tiedot kaikista Suomen julkisista hankinnoista vuodelta 2019. Voit etsiä monipuolisesti tietoa julkisista hankinnoista. Sovellus kertoo tiedot alueittain, kunnittain ja hankintayksikkö kohtaisesti. Voit tarkastella tietoja jopa ilmoitustyypin, hankintamenettelyn tai CPV- koodin perusteella ja tehdä hankintayksikkökohtaisia vertailuja. Tutustu raporttiin ja löydä kaikki olelliset tiedot Suomen julkisista hankinnoista vuodelta 2019.

Kuntayhtymien toimintakulut 2019

PowerBI – raportissa on esitetty kaikkien Suomen kuntayhtymien (sote-, koulutus- ja muut kuntayhtymät) operatiiviset toimintakulut niin kuntayhtymän tyypin, maantieteellisen alueen kuin yksittäisen kuntayhtymän osalta. Tietoja voi tarkastella monipuoliesti ja aloitusnäkymä antaa kattavan kuvan kuntayhtymien toimintamenoista. Tutustu raporttiin ja löydät kaikki oleelliset kuntayhmien taloudesta.

Varsinais-Suomen julkiset hankinnat 2019

PowerBI – raportissa on esitetty Varsinais-Suomen julkiset hankinnat vuodelta 2019. Voit tutkia hankintoja monipuolisesti, vertailla eri hankintayksikköjen hankintoja toisiinsa, löytää eri hankinnat hankinnan tyypin, nimen, tai sen tekijän. Edelleen raportista löytyy tiedot hankintojen arvosta niin koko maakunnan kuin yksittäisen kunnan tai muun hankintayksikön osalta. Tutustu raporttiin ja löydä oleelliset tiedot Varsinais-Suomen julkisista hankinnoista vuodelta 2019.

Liedon kunnan ostolaskut 2019

Liedon kunta on julkaissut ostolaskudatan avoimena datana vuosittain jo vuodesta 2015 lähtien. PowerBI raportista l.öydät kaikki Liedon kunnan ostot  vuodelta 2019  toimittajien nimen mukaan, kunnan toimialan, kustannuspaikan tai tiliryhmän mukaan jaoteltuna. Tutustu raporttiin ja löydä yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2019 aikana Liedon kunnalle palveluita ja tavaroita toimittaneista yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista.

Paimion kaupungin ostolaskut 2019

Paimion kaupunki on julkaissut ostolaskudatan avoimena datana vuosittain jo vuodesta 2017 lähtien. PowerBI raportista l.öydät kaikki Paimion kaupungin ostot  vuodelta 2019  toimittajien nimen mukaan, kunnan toimialan, kustannuspaikan tai tiliryhmän mukaan jaoteltuna. Tutustu raporttiin ja löydä yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2019 aikana Paimion kaupungille palveluita ja tavaroita toimittaneista yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista.

Suomen valtio ostolaskut 2017-2019

Power BI – raportissa on esitetty Suomen valtion ostot vuosilta 2017 –  2019 . Raportista löydät kaikki Suomen valtion ostot valitsemaltasi vuodelta tai yhteenvetonea kolmen vuoden ajalta. Voit tarkastella hankintoja hallinnonaloittain, virastoittain, palveluluokittain ja kirjanpidon tileittäin. Lisäksi raportissa on tiedot kaikista valtiolle palveluita, urakoita ja tavaroita toimittaneiden yritysten laskutuksesta. Voit etsiä yrityksiä joko valikosta tai hakusanalla.

Huittisten kaupunki ostolaskut 2019

Huittisten kaupunki on julkaissut ostolaskudatan avoimena datana vuosittain vuodesta 2019 lähtien. PowerBI raportista l.öydät kaikki Huittisten kaupungin ostot  vuodelta 2019  toimittajien nimen mukaan, kunnan toimialan, kustannuspaikan tai tiliryhmän mukaan jaoteltuna. Tutustu raporttiin ja löydä yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2019 aikana Huittisten kaupungille palveluita ja tavaroita toimittaneista yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista.

Kirkkonummen kunta ostolaskut 2020

Kirkkonummen kunta on julkaissut vuoden 2020 ostolaskudatan avoimena datana. PowerBI raportista l.öydät kaikki Kirkkonummen kunnan ostot  vuodelta 2020  toimittajien nimen mukaan. Tutustu raporttiin ja löydä yksityiskohtaiset tiedot vuoden 2020 aikana Kirkkonummenn kunnalle palveluita ja tavaroita toimittaneista yrityksistä ja julkisen sektorin toimijoista. Raportissa lisäksi tiedot toimittajien roolista (yksityinen / julkinen) ja kotikunnista.